ประวัติวันพืชมงคล และความสำคัญของวันพืชมงคล

Posted by: admintemurdemir Posted on: 10/05/2023 Comments: 0

วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony) มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คือ วันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 หยุดยาววันที่เท่าไร

Posted by: admintemurdemir Posted on: 23/02/2023 Comments: 1

วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 ยังพอมีให้มนุษย์เงินเดือนได้พักยืดเหยียดกันบ้าง คือ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา  เมื่อรวมกับวันเสาร์ -อาทิตย์ ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน คือ วันเสาร์ที่ 4 – วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566