ข่าวเศรษฐกิจ

10 ประเทศอาเซียน ที่ต้องรู้จัก

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 10 ประเทศ 

 • บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

  ประเทศบรูไน ตลาดเปิดแบบเสรี รายได้หลักของประเทศ จะมาจากน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เมืองหลวง คือ บันดาร์ เสรี เบกาวัน เป็นประเทศเล็กๆที่เงียบสงบ กฎหมายค่อนข้างรุนแรง ทำให้สบายใจได้เลยเม่ือไปเที่ยว
 • กัมพูชา (Cambodia)

  ประเทศกัมพูชา มุ่งการพัฒนาทางการเกษตร การท่องเที่ยว และมีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ เมืองหลวง คือ กรุงพนมเปญ
 • สิงคโปร์ (Singapore)

  ประเทศสิงคโปร์ ประสบความสำเร็จจากการเปิดเสรีทางการค้า และมีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงเท่ากับกลุ่มประเทศในยุโรป เมืองหลวง คือ สิงคโปร์ กฎหมายค่อนข้างแรง การท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายที่ การเดินทางสะดวกพอๆกับประเทศไทย
 • เวียดนาม (Vietnam)

  ประเทศเวียดนาม ประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะว่า มีประชากรจำนวนมาก และค่าจ้างแรงงานต่ำ อีกทั้งชาวเวียดนาม ยังมีอุปนิสัยขยันอีกด้วย เมืองหลวง กรุงฮานอย หากจะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว สามารถเดินทางไปเที่ยวได้ทั้งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้
 • ประเทศไทย (Thailand)

  ประเทศไทย สินค้าส่งออกได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนประกอบรถยนต์ แผงวรจรไฟฟ้า ยางพารา เม็ดพลาสติก อัญมณี เมืองหลวง กรุงเทพ 
 • อินโดนีเซีย (Indonesia)

  ที่อินโดนีเซีย นับว่าเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยภาคการผลิต ที่สำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ภาคบริการ ภาคหัตถอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และเหมืองแร่ เมืองหลวง คือ จาการ์ตา
 • ลาว (Laos)

  ประเทศลาว มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเติบโตจากประเทศคู่ค้าสำคัญอย่าง ลาว จีน ไทย เวียดนาม ด้วยภาคผลิตการเกษตร ป่าไม้
 • มาเลเซีย (Malaysia)

  อีกประเทศที่พึ่งพาเหมืองแร่ และการส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ซุง และดีบุก และมีรายได้หลักมาจากการผลิตสินค้าและบริการ
 • พม่า (Myanmar)

  อาชีพหลักของ ประชาชนในประเทศ จะเป็นการเกษตรกร เช่น การปลูกข้าวเจ้า อ้อย และพืชเมืองร้อน การทำเหมืองแร่ การทำป่าไม้ อุตสาหกรรม

 • ฟิลิปปินส์ (Philippines)
  ปัญหาความยากจน เป็นปัญหาที่มีมายาวนาน และมีการกระจายรายได้โดยไม่เท่าเทียมกัน และยังประสบปัญหาราคาน้ำมันแพง ฟิลิปินส์ มีสินค้านำเข้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน เหล็ก ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

  ที่มา อาเซียน 10 ประเทศ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter