ประกันสังคม
ข่าว ข่าวเศรษฐกิจ

สิทธิประโยชน์ จากประกันสังคมเพิ่มเป็น 1000 บาท

จากข่าวที่กำลังเป็นกระแส “ประกันสังคม” จ่อเก็บเงินรายเดือนเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท ระบุผู้ประกันตนเกินครึ่งเห็นด้วย อยู่ระหว่างสำรวจความคิดเห็นในการจัดเก็บเงินสมทบรายเดือนเพิ่มขึ้น หากมีผู้ประกันตนเห็นด้วยเกิน 80% เตรียมเดินหน้า

ในส่วนของการเก็บเงินสมทบ ประกันสังคม ยังคงเก็บในอัตราเดิมคือ 5% แต่ที่ทำอยู่คือการขยายฐานเพดานเงินเดือนในการคำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท

 • คนที่ฐานเงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาท ก็จ่ายเท่าเดิมคือ 750 บาทต่อเดือน
 • ถ้าเงินเดือน 16,000 บาท ก็จ่ายสมทบเพิ่มเป็นเดือนละ 800 บาท
 • เงินเดือน 18,000 บาท จ่ายสมทบเพิ่มเป็น 900 บาท
 • ฐานเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ต้องจ่ายสมทบเพิ่มเป็น 1,000 บาท

>> “ประกันสังคม” จ่อเก็บเงินรายเดือนเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท ระบุผู้ประกันตนเกินครึ่งเห็นด้วย

หลายคนคงถามถึง สิทธิประโยชน์ประกันสังคม เก็บเงินเพิ่ม ว่า เราจะได้รับอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง หลังจากการปรับขึ้นเงินประกันสังคม สูงถึง 1,000 บาท

สำหรับคนที่จ่ายเงินสมทบมาก กับ คนที่จ่ายเงินสมทบน้อย แน่นอนว่าจะได้ผลประโยชน์ไม่เท่ากัน เช่น กลุ่มที่เงินเดือน 2 หมื่นบาทขึ้นไปและต้องจ่ายเดือนละ 1,000 บาท จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • เมื่อเกตุเหตุกาณ์ไม่คาดฝัน ขาดรายได้ เจ็บป่วย แล้วต้องหยุดงานเกิน 30 วัน มีสิทธิเบิกประกันสังคมจากเดิม 7,500 บาท ได้เพิ่มเป็น 10,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • หากมีบุตร เงินสงเคราะห์คลอดบุตร เดิมได้รับ 22,500 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 30,000 บาท
 • เงินชดเชยทุพพลภาพได้รับตลอดชีวิต จากเดิมที่ต้องได้รับ 7,500 บาท จะได้เพิ่มเป็น 10,000 บาท/เดือน
 • เกิดว่างงาน จากการลาออกตามกฎหมาย ได้รับ 3 เดือน จากเดิมเดือนละ 4,500 บาท เป็น 6,000 บาท
 • หากถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ได้ทำผิดตามกฎหมาย ได้รับ 6 เดือน จากเดิมเดือนละ 7,500 บาท เป็น 10,000 บาท
 • เสียชีวิต นอกจากค่าทำศพ 40,000 บาท แล้ว จะได้รับเงินสงเคราะห์ จากเดิม 7,500 เป็น 10,000 บาทอีกด้วย
 • เงินชราภาพ หรือ บำนาญ หากส่งครบ 180 เดือน จะได้รับ จากเดิมเดือนละ 3,000 บาท เป็น 4,000 บาท

ก็ไม่รู้ว่า สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคม ที่เก็บเงินเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาท นั้นจะคุ้มค่ากับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหรือไม่