ประกันสังคม
ข่าว ข่าวเศรษฐกิจ

สิทธิประโยชน์ จากประกันสังคมเพิ่มเป็น 1000 บาท

จากข่าวที่กำลังเป็นกระแส “ประกันสังคม” จ่อเก็บเงินรายเดือนเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท ระบุผู้ประกันตนเกินครึ่งเห็นด้วย อยู่ระหว่างสำรวจความคิดเห็นในการจัดเก็บเงินสมทบรายเดือนเพิ่มขึ้น หากมีผู้ประกันตนเห็นด้วยเกิน 80% เตรียมเดินหน้า

ในส่วนของการเก็บเงินสมทบ ประกันสังคม ยังคงเก็บในอัตราเดิมคือ 5% แต่ที่ทำอยู่คือการขยายฐานเพดานเงินเดือนในการคำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท

 • คนที่ฐานเงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาท ก็จ่ายเท่าเดิมคือ 750 บาทต่อเดือน
 • ถ้าเงินเดือน 16,000 บาท ก็จ่ายสมทบเพิ่มเป็นเดือนละ 800 บาท
 • เงินเดือน 18,000 บาท จ่ายสมทบเพิ่มเป็น 900 บาท
 • ฐานเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ต้องจ่ายสมทบเพิ่มเป็น 1,000 บาท

>> “ประกันสังคม” จ่อเก็บเงินรายเดือนเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท ระบุผู้ประกันตนเกินครึ่งเห็นด้วย

หลายคนคงถามถึง สิทธิประโยชน์ประกันสังคม เก็บเงินเพิ่ม ว่า เราจะได้รับอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง หลังจากการปรับขึ้นเงินประกันสังคม สูงถึง 1,000 บาท

สำหรับคนที่จ่ายเงินสมทบมาก กับ คนที่จ่ายเงินสมทบน้อย แน่นอนว่าจะได้ผลประโยชน์ไม่เท่ากัน เช่น กลุ่มที่เงินเดือน 2 หมื่นบาทขึ้นไปและต้องจ่ายเดือนละ 1,000 บาท จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • เมื่อเกตุเหตุกาณ์ไม่คาดฝัน ขาดรายได้ เจ็บป่วย แล้วต้องหยุดงานเกิน 30 วัน มีสิทธิเบิกประกันสังคมจากเดิม 7,500 บาท ได้เพิ่มเป็น 10,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • หากมีบุตร เงินสงเคราะห์คลอดบุตร เดิมได้รับ 22,500 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 30,000 บาท
 • เงินชดเชยทุพพลภาพได้รับตลอดชีวิต จากเดิมที่ต้องได้รับ 7,500 บาท จะได้เพิ่มเป็น 10,000 บาท/เดือน
 • เกิดว่างงาน จากการลาออกตามกฎหมาย ได้รับ 3 เดือน จากเดิมเดือนละ 4,500 บาท เป็น 6,000 บาท
 • หากถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ได้ทำผิดตามกฎหมาย ได้รับ 6 เดือน จากเดิมเดือนละ 7,500 บาท เป็น 10,000 บาท
 • เสียชีวิต นอกจากค่าทำศพ 40,000 บาท แล้ว จะได้รับเงินสงเคราะห์ จากเดิม 7,500 เป็น 10,000 บาทอีกด้วย
 • เงินชราภาพ หรือ บำนาญ หากส่งครบ 180 เดือน จะได้รับ จากเดิมเดือนละ 3,000 บาท เป็น 4,000 บาท

ก็ไม่รู้ว่า สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคม ที่เก็บเงินเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาท นั้นจะคุ้มค่ากับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหรือไม่

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter