ประหารชีวิต
ข่าว

7 รูปแบบวิธีการฆ่า ที่ต้องรับโทษสถานหนักประหารชีวิต

ทางด้านสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เผยแพร่สื่ออินโฟกราฟฟิคชี้แจง เกี่ยวกับ รูปแบบการฆ่าที่ต้องได้รับโทษถึงประหารชีวิต 

ประหารชีวิต

7 พฤติกรรมการฆ่า ที่ต้องรับโทษหนักด้วยการประหารชีวิต ไว้ดังนี้

  1. การฆ่าพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ทวดที่สืบสายโลหิตโดยตรง
  2. การฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทำ หรือได้กระทำตามหน้าที่.
  3. การฆ่าโดยทรมานหรือทารุณโหดร้าย
  4. การฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานที่ได้ทำตามหน้าที่ หรือฆ่าบุคคลที่กำลังจะช่วยเหลือ หรือได้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
  5. การฆ่าเพื่อเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์ หรือเพื่อปกปิดหลีกเลี่ยงให้พ้นความผิด
  6. การฆ่าเพื่อเตรียมการ หรือเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิด
  7. การฆ่าโดยไตร่ตรอง คิด ทบทวน วางแผน ก่อนจะลงมือฆ่า เช่น จ้างวานฆ่า
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter