ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต
ข่าวเศรษฐกิจ

ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต ATM ทุกธนาคาร

ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ สังคมไร้เงินสด อย่างเต็มตัว มาเช็ครายละเอียด ค่าธรรมเนียม บัตรเดบิต ATM ทุกธนาคาร กันก่อนจะดีกว่า

กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาตรการส่งเสริม ให้รางวัลสำหรับผู้ใช้บัตรเดบิต และ ร้านค้าผู้ประกอบการที่ติดตั้งเครื่องรับบัตรเดบิตรด้วย โดยรางวัลสูงสุดถึง 1 ล้านบาท และ จะมีการออกรางวัลให้ตลอด 1 ปี นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป  รวมรางวัลของโครงการนี้ ถึง 48 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ธนาคาร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท (บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท วีซ่า / บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์) / บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท / บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ศิริราช และ บัตรเดบิต Purchasing Card 100 บาท

– บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท เชลซี 500 บาท

– บัตรบีเฟิสต์ / บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท (บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท วีซ่า/บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์) / บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท และ บัตรเดบิต Purchasing Card 200 บาท/ปี

-บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ศิริราช 599 บาท/ปี

-บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท เชลซี 400 บาท/ปี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 100 บาท/ครั้ง 200 บาท/ปี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน 100 บาท/ครั้ง 200 บาท/ปี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 100 บาท/ครั้ง 200 บาท/ปี
 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 100 บาท/ครั้ง

100 บาท/ครั้ง (กรณีการออกบัตรใหม่ทดแทน)

200 บาท/ปี

299 บาท/ปี

599 บาท/ปี

999 บาท/ปี

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ไม่คิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับบัตรเดบิตทุกประเภท

100.- กรณีทำบัตรใหม่/บัตรทดแทนเนื่องจากบัตรเดิมชำรุด,สูญหาย, ลืมรหัส, บัตรถูกยึดที่ตู้ ATM, บัตรหมดอายุและอื่นๆ

200 บาท/ปี สำหรับบัตรเดบิต ซีไอเอ็มบี ไทย

300 บาท/ปี สำหรับบัตรเดบิตที่ผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์Beat Savings และบัตรDebit Payroll

ยกเว้นบัตร CIMB Preferred Visa Debit Cardคิดค่าบริการ 50%(ของค่าบริการรายปีบัตรเดบิต ซีไอเอ็มบีไทย)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี แบบมี Chip 500 บาท/ครั้ง (ต้องสมัครพร้อมกับบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี)

บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ไลท์ แบบมี Chip 200 บาท/ครั้ง

บัตรเบสิค 250 บาท/ปี บัตรยูนิเวอร์ซัลช๊อปปิ้ง 250 บาท/ปี บัตรเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา 150 บาท/ปี บัตรโนลิมิต 200 บาท/ปี บัตรโนลิมิตเน็กซ์ 200 บาท/ปี บัตรซูพีเรียร์โนลิมิต ไม่มีค่าธรรมเนียม

บัตรทีเอ็มบี เดบิต ออลล์ ฟรี (แบบมีแถบแม่เหล็กอย่างเดียว) 350 บาท/ปี

บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี แบบมี Chip 350 บาท/ปี

บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ไลท์ แบบมี Chip ไม่มีค่าธรรมเนียม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 100 บาท/ครั้ง 200 บาท / ปี : สำหรับบัตรเดบิตแถบแม่เหล็ก (ไม่มีชิปการ์ด)

200 บาท / ปี : สำหรับบัตรเดบิตแบบมีชิปการ์ด

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 100 บาท/ครั้ง รายปี 200 บาท/ปี

รายเดือน 20 บาท/เดือน

รายสองปี 300 บาท/2 ปี

รายสามปี 400 บาท/3 ปี

รายปีบัตรเดบิต Cash Back/ บัตรเดบิตฟรีเว่อร์ ผูกกับบัญชีฟรีเว่อร์ ไม่คิดค่าบริการ

รายปีบัตรเดบิต Cash Back ผูกกับบัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ 250 บาท/ปี

รายปีบัตรเดบิต ชัวร์ (Debit Sure) กรณีผูกกับบัญชีประเภทต่างๆ ดังนี้

– กรณีผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ (Freever) 299 บาท/ปี

– กรณีผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ (Freever-Lite) 549 บาท/ปี

– กรณีผูกกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์มอร์ (Freever-More) 499 บาท/ปี

– กรณีผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันประเภทอื่น 549 บาท/ปี

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 100 บาท/บัตร 200-1,699 บาท/ปี/ บัตร
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) บัตรเดบิตชิปการ์ด

แบบทั่วไป ฟรี บาท/ครั้ง

แบบลิเวอร์พูล แฟน 300 บาท/ครั้ง

 

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิม :

แบบทั่วไป 100 บาท/ครั้ง

แบบลิเวอร์พูล แฟน 300 บาท/ครั้ง

บัตรเดบิตชิปการ์ด

แบบทั่วไป 200 บาท/ปี

แบบลิเวอร์พูล แฟน 200 บาท/ปี

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 100 บาท/ครั้ง 200 บาท/ครั้ง
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่คิดค่าบริการ บัตรคลาสสิค 200 บาท/ใบ

บัตรทอง 100 บาท/ใบ

ที่มา : ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter