ลดต้นลดดอก
ข่าว ข่าวเศรษฐกิจ

ซื้อรถ ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก เริ่ม 1 ก.ค. 61

เริ่มแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2561 กฎหมาย กำหนดให้ไฟแนนซ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อรถ แบบลดต้นลดดอก ทำให้คนซื้อรถรับภาระดอกเบี้ยลดลงและเป็นธรรมยิ่งขึ้น

วิธีคิดดอกเบี้ยแบบกำหนดตายตัว และแบบลดต้นลดดอก สำหรับผู้ซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์

 1. การคิดเงินต้นดอกเบี้ยแบบเดิม (ดอกเบี้ยคงที่)
  องค์ประกอบของการคำนวณดอกเบี้ยและค่างวด

  คือ ยอดจัดซื้อ, ระยะเวลาสินเชื่อ (ปี), อัตราดอกเบี้ย
  สูตรในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยรถ
  ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น(รวม) = อัตราดอกเบี้ย/100 * ยอดจัดซื้อ * ระยะเวลาสินเชื่อ
  ดอกเบี้ยต่อเดือน
  อัตราดอกเบี้ย/100  * ยอดจัดซื้อ * ระยะเวลาสินเชื่อ * 12
  ค่างวดต่อเดือน
  (ยอดจัดซื้อ + ดอกเบี้ย) / (ระยะเวลาสินเชื่อ * 12)
 2. การคิดเงินต้นดอกเบี้ยแบบใหม่ (แบบลดต้นลดดอก)
  การคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
  สูตรการคำนวณดังนี้
  ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย
  เงินต้นคงเหลือ * อัตราดอกเบี้ยต่อปี * จำนวนวันในงวด / จำนวนวันใน 1 ปี
  เงินต้นที่ลดลง
  จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น – ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
  เงินต้นคนเหลือ
  เงินต้นคงเหลือจากงวดก่อน – เงินต้นลดลง
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter