ข่าว ข่าวเศรษฐกิจ

ครม. มีมติให้ต้นไม้ 58 ชนิด เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า รวม 58 ชนิด

เช่น สัก พะยูง ชิงชัน แดง พะยอม หว้า จามจุรี พลับำลา กันเกรา หลุมพอ ไผ่ทุกชนิด ราชพฤกษ์ สะเดา สะเดาเทียม ฝาง ไม้สกุลมะม่วง ไม้สกุลทุเรียน มะหาด มะขามป้อม รัง และเต็ง เป็นต้น

เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความสะดวกและมีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งร่างกฎกระทรวงฯนี้จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

ที่มา : ข่าวเศรษฐกิจ 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter