บัตรคนจน
ข่าว ข่าววันนี้ ข่าวเศรษฐกิจ

ตรวจผลลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่นี่!

กระทรวงการคลังเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เพิ่มเติมระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561 มีผู้มาลงชื่อ 4.5 ล้านคน และมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับสิทธิ์ 3.1 ล้านคนนั้น โดยผู้ที่ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

วิธีตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อรับ บัตรคนจน สามารถทำผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. เว็บไซต์ตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ epayment โดยพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักลงระบบ

  • www.epayment.go.th
  • www.mof.go.th
  • www.fpo.go.th

    โดยพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักลงไปในช่องที่กำหนด ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบ

2. ตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน Call Center 3 หน่วยงาน ตรวจสอบผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สายด่วน 6 หน่วยงาน ในเวลาราชการ

3. ตรวจสอบรายชื่อจากการติดประกาศในพื้นที่ของทีมไทยนิยม ยั่งยืน  ตรวจสอบ ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยงานอื่นตามที่กรมการปกครองเห็นสมควร และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter