ยุบพรรคไทยรักษาชาติ
ข่าว ข่าววันนี้

ด่วน ยุบพรรค ไทยรักษาชาติ

ประกาศแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในวันนี้ ผลสรุปออกมาว่าให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ จากการเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นตัวแทนชิงตำแหน่งนายก

คำวินิจฉัยยุบพรรค ไทยรักษาชาติดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ

  • ความเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • การตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรค
  • การยุบพรรคไทยรักษาชาติ

ที่มา ยุบพรรคไทยรักษาชาติ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter