บัตรคนจนเดือนกรกฎาคม
ข่าวเศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม

กรกฎาคม 2562 แล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนจะได้รับเงินวันไหน ต้องดู แล้วใช้สิทธิ์กันนะ

  • วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200 บาท, ค่ารถ คนละ 500 บาท
  • วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เพิ่มเบี้ยคนพิการ ได้คนละ 200 บาทต่อเดือน
  • วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาท
  • วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือน ค่าไฟฟ้า  230 บาทต่อครัวเรือน
  • วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล เกี่ยวกับสุขภาพ 1,000 บาท

Cr. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรกฎาคม 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter