ข่าวเศรษฐกิจ

ขึ้นค่าเก็บขยะเป็น 80 บาท เริ่ม 1 ต.ค.62

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

สำหรับบ้านเรือนที่ทิ้งขยะวันละไม่เกิน 20 ลิตร รวม 80 บาทต่อเดือน หากเกินจะคิดเพิ่มเป็นหน่วยตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 40 บาทต่อเดือน
  • ค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป 40 บาทต่อเดือน

สำหรับขยะมูลฝอยติดเชื้อ รวม 780 บาทต่อเดือน หากทิ้งเกินวันละ 2 กิโลกรัมจะคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 300 บาท

  • ค่าจัดเก็บ และขนขยะติดเชื้อ 300 บาทต่อเดือน
  • ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ 480 บาทต่อเดือน

Cr. ขึ้นค่าเก็บขยะ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter