ข่าวเศรษฐกิจ

กองทุน SSF ถือได้ 10 ปี ลดหย่อนภาษีได้ 2 แสนบาท

กองทุน SSF  คือ กองทุนเพื่อการออมระยะยาวรูปแบบใหม่ ชื่อเต็มว่า (Super Saving Fund)

กองทุน SSF

  • วงเงินซื้อกองทุน SSF บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อรวบกับกองทุน RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาทในแต่ละปีภาษี
  • ลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท
  • ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ และไม่กำหนดเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่องทุกปี
  • ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครบ 10 ปี (นับจากวันที่ซื้อ)
  • เงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน SSF จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนใน SSF ได้ 5 ปี (2563 – 2567)
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter