Samsung Galaxy S11+
ข่าวมือถือ ข่าวไอที

ข่าวมือถือ | [ยังไม่ยืนยัน] Samsung Galaxy S11+ อาจมาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่ถึง 5,000 mAh

ถึงแม้ว่าช่วงการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นใหม่จาก […]