วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 หยุดยาววันที่เท่าไร

Posted byadmintemurdemir Posted on23/02/2023 Comments1

วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 ยังพอมีให้มนุษย์เงินเดือนได้พักยืดเหยียดกันบ้าง คือ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา 

เมื่อรวมกับวันเสาร์ -อาทิตย์ ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน คือ วันเสาร์ที่ 4 – วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566

เดือนมีนาคม 2566 หยุดยาวกี่วัน

เดือนมีนาคม 2566 มีวันหยุดยาว 3 วัน คือ วันเสาร์ที่ 4 – วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566

6 มีนาคม 2566 เป็นวันอะไร

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เป็น วันมาฆบูชา 

Category