ข่าวเศรษฐกิจ

ส่องทรัพย์สิน ปารีณา ไกรคุปต์

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. และจาก สำนักข่าวอิศรา รายงานบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ปารีณา ไกรคุปต์ วันที่ 9 ธ.ค. 2556

ปารีณา ไกรคุปต์ มีทรัพย์สิน 106,089,455 บาท แบ่งได้ดังนี้

  • เงินฝาก 24,552,715 บาท
  • เงินลงทุน 63,100 บาท
  • ที่ดิน 30,273,640 บาท
  • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 13,050,000 บาท
  • รถยนต์ และยานพาหนะ 7.5 ล้านบาท และ
  • ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 30,650,000 บาท

มีหนี้สิน 24,107,150 บาท (เป็นเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter