ข่าว ข่าววันนี้

รายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ บ้านดีมีดาวน์

บ้านดีมีดาวน์ เปิดให้ ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com  ในวันที่ 11 ธ.ค. นี้ โดยมี ธนาคาร สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการบ้านดีมีดาวน์ ดังต่อไปนี้

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี(ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 111 1144

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter