เที่ยวทั่วไทย

พาสปอร์ต 10 ปี เริ่มใช้กลางปี 2563

พาสปอร์ตรุ่นใหม่ อายุการใช้งาน 10 ปี จะเริ่มใช้กลางปี 2563 นี้

  • เพิ่มอายุพาสปอร์ต จากเดิม 5 ปี เป็น 10 ปี
  • ใช้เวลาทำพาสปอร์ตเร็วขึ้น ไม่เกิน 12 นาที
  • เพิ่มระบบเก็บข้อมูลม่านตา
  • เฉพาะผู้บรรลุนิติภาวะ 20 ขึ้นไป

โดยพาสปอร์ตรุ่นใหม่ เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการอายุการใช้งาน 5 ปีหรือ 10 ปี

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter