ดวง

ดูดวงราศีใดที่ช่วงนี้อาจโดนให้ออกจากงานในช่วงนี้

ดูดวงหนึ่งราศีใดที่ต้องเตรียมทางหนีทีไล่ไว้ให้ดี เพราะว่าบริษัทหรืองานที่คุณกำลังทำอาจจะปิดกิจการลงในช่วงนี้ สืบเนื่องจากภาวะโรคระบาดและเศรษฐกิจในช่วงนี้ได้ คำทำนายนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มีนาคม 2563

ราศีตุลย์ (17 ต.ค.- 15 พ.ย.)

ด้านการงาน การติดต่อ ความสัมพันธ์ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งจากหุ้นส่วน คู่การค้า คู่ทำสัญญา ที่สามารถจะโน้มน้าวใจ การชักจูงให้เป็นไปตามแต่ที่ชาวราศีตุลต้องการอย่างไม่ยากมากนัก แต่ว่าในสัปดาห์นี้ ควรระวังปัญหาสุขภาพทั้งของตนเองหรือพนักงาน ลูกจ้าง ที่อาจเป็นอุปสรรคทำให้งานล่าช้า เสียหายได้ สำหรับมนุษย์เงินเดือน อย่าประมาท เตรียมพร้อมรับมือไว้ โดยเฉพาะจากเจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ที่อาจพ้นจากหน้าที่ หรือ องค์กรที่ทำงานอยู่ปิดกิจการ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter