Work From Home
ข่าวมือถือ ข่าวไอที

กสทช. สนับสนุนอินเทอร์เน็ตฟรี 10GB ให้ประชาชน สำหรับการทำงานแบบ Work From Home

ในช่วงที่เชื้อไวรัส COVID-19 กำลังแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในประเทศไทย ภาครัฐก็ได้มีมาตรการออกมาเพื่อลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะติดและส่งต่อเชื้อไวรัสจากการอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น จึงได้ออกประกาศให้ประชาชนนั้นทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home ไปจนถึงมาตรการอื่นๆ ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ ในวิกกฤตการณ์ที่ยากลำบากนี้

ล่าสุด กสทช. โดย พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. , พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. , นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. , นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. ได้ออกมาแถลงข่าวร่วมกันถึงผลการประชุมในวาระพิเศษเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนทุกระดับ โดยเป็นการออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคมและส่งเสริมการทำงานที่บ้าน ซึ่งได้มีการเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน ดังนี้

  1. สนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband) เพิ่ม 10 กิกะไบต์ ต่อคน/ต่อเดือน ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้การที่จะได้รับสิทธิ์ประชาชนต้องลงทะเบียนกับผู้ให้บริการ โดยคาดว่าจะมีการลงทะเบียนกว่า 50 ล้านเลขหมาย และใช้เงินกว่า 15,000 ล้านบาท หรือ เดือนละ ประมาณ 3,500 ล้านบาท
  2. สนับสนุนการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (Fixed Broadband) ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยปรับเพิ่มขนาดความจุ (Capacity) เท่าที่ผู้ให้บริการจะสามารถดำเนินการได้ให้ได้ความเร็ว 100 Mbps  เป็นระยะเวลา 3 เดือน

นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าจะออก Packgage อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสำหรับนักศึกษาในราคา 150 บาทต่อระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของการจัดหาอินเทอร์เน็ตที่ใช้เรียนในขณะที่ไม่สามารถเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนตามปกติได้ โดยขอให้รอติดตามข่าวสารกันต่อไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter