ข่าวเศรษฐกิจ

เราไม่ทิ้งกัน โอนเงินวันสุดท้าย รีบตรวจสอบเงินเยียวยา 5,000 บาท

เราไม่ทิ้งกัน คลังโอนเงินให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ วันสุดท้าย30 มิ.ย. นี้

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว-อาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม โครงการเราไม่ทิ้งกัน จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน เม.ย.-มิ.ย. 63)

ล่าสุด ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เราไม่ทิ้งกัน จะได้รับเงิน 5000 บาท เป็นงวดสุดท้ายของเดือนแล้ว

กลุ่มที่ตกหล่นมาตรการเราไม่ทิ้งกันกว่า 302,160 คนนั้น สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะนำไปพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งเพื่อเสนอขอใช้เงินกู้จากคณะกรรมการกลั่นกรอง

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter