ข่าว ข่าวสนุก ข่าววันนี้

ข่าวจริง ข่าวดัง ข่าวหวย เล่าข่าวแบบสนุก

สธ.ได้เผยถึงผลตรวจกลุ่มเสี่ยง จ.ระยอง แต่ไม่พบเชื้อทุกราย

วันนี้ขอนำเสนอข่าวโควิด-19 เมื่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.ระยอง และ กทม. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง มารับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 63 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

ทั้งนี้แล้ว กระทรวงสาธารณสุขได้ทำตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ จ.ระยอง และกทม. ตั้งแต่วันที่ 14-20 ก.ค. โดยจะมีประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดระยองที่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยง กรณีทหารต่างชาติที่ติดเชื้อเข้าพักในโรงแรมและเดินห้างสรรพสินค้าใน จ.ระยอง มารับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,780 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

ในส่วนกรณีเด็กหญิงที่มาในครอบครัวอุปทูต ตรวจพบการติดเชื้อโควิด 19 และเข้าพักในคอนโด ย่านสุขุมวิท มารับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 364 คน ทั้งหมดแล้วให้ผลเป็นลบ

สำหรับการเฝ้าระวัง 14 วัน ที่นับหลังจากที่สัมผัสในวันที่ 10 ก.ค. 63 ผ่านมา 11 วันแล้ว ผลตรวจที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ ก็เหลืออีก 3 วันก็จะครบ 14 วัน โดยได้ขอให้ร่วมกันเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข