ข่าว ข่าวสนุก ข่าววันนี้

ข่าวจริง ข่าวดัง ข่าวหวย เล่าข่าวแบบสนุก

พบค่างแว่นประจวบคีรีขันธ์ ณ เขาล้อมหมวกกองบิน5

วันนี้ขอนำเสนอข่าวประจวบคีรีขันธ์ นักท่องเที่ยวที่ได้ทำการเข้ามาพักผ่อนช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เดินทางมาชมความน่ารักของเจ้าค่างแว่นถิ่นใต้ ที่อยู่บริเวณเขาล้อมหมวก

โดยนักท่องเที่ยวซื้ออาหาร เช่น ถั่วลิสง ข้าวโพด มัน แจกให้ค่างแว่นกิน ซึ่งค่างแว่นลงมาจากต้นไม้ใช้มือหยิบจับอาหารที่นักท่องเที่ยวแจกให้ ด้วยความน่าเอ็นดู และมีความเชื่อง สามารถจับหรือลูบไล้มือและตัวค่างแว่นเล่นได้

บางตัวกระโดดเล่นลงมาเกาะบ่า หรือบางตัวซุกซนมากก็ลงมาเกาะที่ศีรษะ ซึ่งต่างจากลิงแสมที่อาศัยอยู่ที่เขาช่องกระจก ที่มีความทโมน ซุกซนและทำลายสิ่งของมากกว่า ขณะที่ค่างแว่นเป็นสัตว์สุภาพเรียบร้อย

ซึ่งฝูงค่างแว่นเขาล้อมหมวก ภายในกองบิน 5 มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ป่าไม้ร่มรื่น โดยมีค่างแว่น 4 ฝูงใหญ่ ประมาณ 200 ตัว อาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ อยู่บนเขา แต่เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาฝูงค่างแว่นจะทยอยลงมารับอาหาร เมื่ออิ่มแล้วก็จะกลับขึ้นเขา

เมื่อนักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับการให้อาหารค่างแว่นเสร็จแล้ว จะลงทะเบียนขึ้นเขาล้อมหมวก ซึ่งเปิดให้ผู้พิชิตความกล้า ระดับความสูง 902 ฟุต เมื่อขึ้นสู่ยอดเขาสำเร็จแล้ว สามารถรับใบประกาศนียบัตร ผู้พิชิตเขาล้อมหมวก และใช้สิทธิซื้อเสื้อที่ระลึก โดยมีเงื่อนไขต้องถ่ายภาพบนเขาล้อมหมวกให้เจ้าหน้าที่ดู เพื่อยืนยันว่าขึ้นยอดเขาสำเร็จจริง

สำหรับยอดผู้พิชิตเขาล้อมหมวกมีจำนวนผู้ขึ้นเขาวันละ 300 – 500 คน รวมวันหยุด 4 วัน จำนวน 1,800 คน ตามมาตรการรักษาระยะห่างป้องกันโควิด-19 โดยปล่อยให้ขึ้นเขาห่างกันรอบละ 20 นาที เริ่มตั้งแต่ 06.00 – 10.00 น.