ข่าว ข่าวสนุก ข่าววันนี้

ข่าวจริง ข่าวดัง ข่าวหวย เล่าข่าวแบบสนุก

วิธีเช็กเงินประกันรายได้ข้าว ได้เท่าไหร่ ได้เมื่อไหร่

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เงินประกันรายได้ข้าว สามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้ข้าว ได้ว่าเข้าบัญชีหรือยังได้ที่ช่องทางออนไลน์ แค่กรอกข้อมูล

โครงการประกันราคาข้าว เงินประกันรายได้ข้าว ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือชาวนา สามารถเข้าไปตรวจสอบ เช็กเงินประกันรายได้ข้าว ว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีแล้วหรือยัง

  • เข้าเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
  • จากนั้นให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หากเงินโอนเข้าระบบแล้วจะมีการแจ้งผลให้ดูอย่างชัดเจน

ถ้าเงินยังไม่เข้าให้รอก่อนซึ่งทาง ธ.ก.ส. จะโอนเงินให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการเนื่องจากต้องรอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย