ข่าว ข่าวสนุก ข่าววันนี้

ข่าวจริง ข่าวดัง ข่าวหวย เล่าข่าวแบบสนุก

เลิกกลัวโควิด-19 ชาวสหรัฐเที่ยวฉลองวันชาติ ยอดติดเชื้อยังพุ่งไม่หยุด

วันนี้ขอนำเสนอช่าวโควิด-19 เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้น...