ปุ๋ยหมักจากผลไม้

ปุ๋ยหมักผลไม้ ทานผลไม้เสร็จใช้ทำปุ๋ยต่อได้

ขอเสนอวิธีการทำปุ๋ยหมักจากผลไม้ ซึ่งผลไม้เป็นส่วนผสมที่ดีที่สุดสำหรับการทำปุ๋ยหมัก เพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่ต้นไม้ต้องการ