ลูกพลับ

ไอเดียการเก็บลูกพลับ เคล็ดลับห้องครัวจากชาวญี่ปุ่น

ขอเสนอไอเดียการเก็บลูกพลับให้อยู่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น โดยเป็นเคล็ดลับห้องครัวที่ชาวญี่ปุ่นใช้กัน ไปดูกันเลย