ปุ๋ยหมักจากผลไม้

ปุ๋ยหมักผลไม้ ทานผลไม้เสร็จใช้ทำปุ๋ยต่อได้

วิธีการทำปุ๋ยหมักผลไม้

สิ่งที่สามารถใช้ทำปุ๋ยหมักผลไม้ได้

  • เยื่อกระดาษ 
  • ผลไม้สุก บริเวณแกน เปลือก 
  • ก้านองุ่น
  • ของเหลือจากการทำแยม 
  • น้ำผลไม้ 
  • ผลไม้อื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับประทาน

วิธีทำปุ๋ยหมักผลไม้สด

สำหรับการทำปุ๋ยหมักผลไม้นั้นแบ่งเป็น 2 ชั้นสลับกันคือ

  1. ชั้นสีเขียว : เศษผักและผลไม้
  2. ชั้นสีน้ำตาล : เศษใบไม้แห้ง เศษไม้ หญ้าแห้ง และอื่นๆ

ประโยชน์ของการใช้ผลไม้เป็นปุ๋ยหมัก

  • ผลไม้มีไนโตรเจนสูง ถือเป็นส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับการทำปุ๋ยหมัก ช่วยทำให้ต้นไม้เติบโตได้เป็นอย่างดี
  • เศษผลไม้มักจะเปียกซึ่งทำให้มีระดับความชื้นได้อย่างเหมาะสมสำหรับต้นไม้

อ่านต่อเพิ่มเติม sanook.com/home/34505/

ปุ๋ยหมักจากผลไม้