แบบห้องน้ำ

6 ไอเดียการออกแบบห้องน้ำป้องกันการลื่นล้ม

ไอเดียออกแบบห้องน้ำสำหรับผู้สูงวัย

ฝักบัวปรับระดับได้

ขอเสนอให้มีการปรับมาใช้ฝักบัวแบบใช้มือหรือฝักบัวแบบปรับได้ จะลดการเคลื่อนไหวในห้องน้ำ และทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดาย จะลดอุบัติเหตุการลื่นล้มเนื่องจากการเอื้อมหยิบฝักบัว

การมองเห็น

ควรติดไฟที่ให้ความสว่างแก่ทางเดินจากห้องไปยังห้องน้ำในตอนกลางคืนเพื่อเป็นการลดโอกาสการหกล้ม สาเหตุเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืน

กำจัดสิ่งที่อาจทำให้ลื่น ล้ม

เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุและปรับปรุงความปลอดภัยของห้องน้ำ ถ้ามีสิ่งของวางระเกะระกะอยู่อาจทำให้ชนและล้มได้ ขอแนะนำให้นำสิ่งเหล่านั้นออกไป

ของใช้หยิบได้ง่าย

อันตรายจากการลื่นไถล หรือล้ม สาเหตุหนึ่งก็มาจากการที่ต้องเอื้อมหยิบสิ่งของ ดังนั้นนำสิ่งของที่ใช้กันทั่วไปอยู่ในห้องน้ำมาจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมหรือหยิบใช้ได้ง่าย

ห้องน้ำสะอาดและแห้ง

ทุกครั้งที่อาบน้ำหรือใช้ห้องน้ำให้ใช้ที่ปัดน้ำฝนเช็ดน้ำทั้งหมดและอาจติดตั้งม่านอาบน้ำเพื่อไม่ให้น้ำจากฝักบัวไหลลงสู่โถส้วม หรืออ่างล้างหน้าก็สามารถป้องกันการลื่นในห้องน้ำได้

พื้นกันลื่น

ห้สติกเกอร์กันลื่นมาติดบนกระเบื้องห้องน้ำ หรืออาจจะนำพรมมาติดเพื่อกันลื่นก็ช่วยได้ลดอุบัติเหตุการลื่นล้มของผู้สูงวัยได้เช่นกัน

อ่านวิธีการออกแบบห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุต่อ sanook.com/home/33857/

ไอเดียการออกแบบห้องน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ