ข่าวเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมัน 1/4/63 ทุกชนิดลดลง 60 สตางต์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ  ราคาน้ำมัน  ปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน […]

ข่าวเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 25/3/63 ลดลง 60 สตางต์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ  ราคาน้ำมัน ปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแ […]

ข่าวเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 24/3/63 ลดลง 50 สตางต์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ  ราคาน้ำมัน ปรับราคาน้ำมันทุกชนิดลดลง […]

ข่าวเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมัน 20/3/63 เบนซินลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ  ราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุ […]

ข่าวเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมัน 19/3/63 ลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน ทุกชนิดลดลง 60 สตางค์ต่อลิต […]

ข่าวเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมัน 17/3/63 ลดลง 60 สตางค์ต่อลิตรทุกชนิด

ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน ทุกชนิดลดลง 60 สตางค์ต่อลิต […]

ข่าวเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 14 มีนาคม 2563 ลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก  ปรับ ราคาน้ำมัน เบนซิน และแก๊สโซฮอล์ท […]

ข่าวเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 13 มีนาคม 2563 ลดลงทุกชนิด 60 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก  ปรับ ราคาน้ำมัน เบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิ […]

ข่าวเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมัน 12/3/63 ลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับราคาน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลด […]

ข่าวเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมัน 11 มี.ค. 63 ทุกชนิด ลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. และ บางจาก ปรับราคาน้ำมันทุกชนิดลดลง 60 สตางค์ต่อล […]