แมว

5 ทริคแก้ปัญหาแมวกระโดดขึ้นเคาน์เตอร์ห้องครัว

ขอเสนอ 5 วิธีง่ายๆเพื่อเป็นการป้องกันแมวกระโดดบริเวณเคาน์เตอร์ในห้องครัว เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น