สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน

7 ข้อควรปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน

ขอเสนอข้อควรรู้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน ว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำ เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่บ้านและคนในครอบครัว