กุ้ยช่าย

วิธีการทำกุยช่ายขาวแบบง่ายๆไม่กี่ขั้นตอน

4 ขั้นตอนการทำกุ้ยช่ายขาว

  1. ในการเลือกต้นกุยช่ายที่มีอายุประมาณ 3-5 เดือน โดยเลือกขนาดต้นและใบที่สมบูรณ์
  2. ตัดกุยช่ายสูงเหนือดินประมาณ 1 เซนติเมตร
  3. ใช้กระถางดินเผาครอบต้นกุยช่ายไม่ให้มีแสงลอดเข้าไปได้ และให้รดน้ำเช้า-เย็นทุกวัน
  4. ใช้เวลาประมาณ 10-12 วัน ก็สามารถตัดกุยช่ายขาวไปประกอบอาหารได้
กุ้ยช่ายขาว